Stadtverwaltung:
037467 / 61-0
Kirchstr. 14
stadt@klingenthal.de Klingenthal
Touristinformation:
037467 / 648-32
Schlostr. 3
touristinfo@klingenthal.de
Website: www.klingenthal.de
 
Pěší turistika bez hranic
© Thomas Lenk

Pěší turistika bez hranic

Přeshraniční turistická okružní trasa
Okružní trasou "Pěší turistika bez hranic" se hranice mezi Saskem a Čechami překračuje nejen příslovečně. Turistická stezka je díky svému vedení na obou stranách hranice znamením soudržnosti saského a českého příhraničí. Se zřetelem ke společnému rozšiřování turistické infrastruktury a uplatnění na trhu otvírá prostor pro spolupráci a je tak pilotním projektem s názorným příkladem živé kooperace v praxi.
Okružní turistická trasa vychází z centra města Klingenthal, vede přes Amtsberg k rozhledně Aschberg, odsud sleduje společnou hranici až k odbočce na Bublavu a pak se přes Kraslice vrací zpět do Klingenthalu.
Tato přeshraniční turistická stezka nabízí turistům kromě strhujících panoramatických výhledů i nahlédnutí do dějin příhraničního regionu. 30 názorných a informačních tabulí podél cesty ukazuje v němčině a češtině dobové fotografie, historky, pohádky a pověsti z pohraničí.
Dvoujazyčný prospekt s informacemi a mapou je k dostání v Turistických informacích Klingenthal, Kraslice a Bublava.

Na okruhu informuje turisty 30 tabulí s názorným zobrazením

 
URL:
Titel: Pěší turistika bez hranic
Druckdatum: 22.06.2024